Mirë se vini në PRINVEST-K International L.L.C.

KARAKTERISTIKAT

Çfarë e bën PRINVEST-K International L.L.C. të veçantë.

Tregtia dhe Eksporti

PRINVEST-K International L.L.C. është autorizuar nga fabrika të ndryshme Kosovare dhe Nderkombëtare për menaxhimin e eksportit të produkteve të tyre. Prinvest po ashtu mbanë aksione në fabrika të ndryshme. PRINVEST TREGTON ME PRODUKTET E FUSHAVE TË MËPOSHTME: Tekstil, Konstruktcione të metalit, Përpunimit të drurit, Ngjyra, PVC-ALU: dritare dhe dyer, Produkte të plastikës dhe të tjera.

IT & E-COMMERCE -OUTSOURCING

PRINVEST ofron shërbime të jashtme për IT, për zhvillimin e softuerit, Apps, Web design, web zhvillim, Programim, SAP, etj shkak të kostove të ulëta në Republikën e Kosovës, ne mund ofrojmë çmime të arsyeshme për shërbime të jashtme të IT-së, për kompanit ndërkombëtare. Përfitimet janë: klientet ndërkombëtar mund të realizojnë shërbime për klientet e tyre përmes PRINVEST-it, shpejt dhe thjesht dhe me çmime me të lira.

Implementimi i Projekteve

PRINVEST zbaton projekte të ndryshme në vende të ndryshme përmes ekipeve tona përkatëse. Ne ofrojmë kompanitë e instalimit dhe të ndërtimit në Gjermani dhe vende të tjera ekspertët tanë për realizimin e projekteve të ndryshme me produktet tona.

Sherbimi për Investime dhe Menaxhment

Departamenti i PRINVEST i Shërbimeve për Investime dhe Menaxhment është një ekip i specializuar. Ky ekip është specializuar për të këshilluar kompanitë të cilat duan të investojnë në Kosovë ose për kompanitë kosovare të cilat duan të depërtojnë në tregun ndërkombëtarë. Ekipi përbehet nga auditorë të licencuar financiare, ekspert për investime, avokat, etj. PRINVEST-K kryen të gjitha procedurat me institucionet përkatëse në vendet përkatëse për hapjen e degës, regjistrimin e biznesit, marrjen e licencave etj. Ndërsa Departamenti i Shërbimeve, është një ekip i specializuar për ofrimin e shërbimeve të jashtme të tilla si, sekretariati i shërbimeve online, mbajtjen e kontabilitetit financiar, duke dërguar shkresa, ofertat, faturat në emër të klientit dhe pranimin e thirrjeve.

“Gjithçka, çdoherë mund të bëhet më mirë sesa është duke u bërë”, - Henry Ford. “PRINVEST-K International L.L.C.”, përpiqet çdo ditë që për klientët e tij proceset t’i bëjë më të mira dhe më të efektshme.

Rreth Kompanisë

Mëso më shumë për PRINVEST-K International L.L.C.
Rezultatet e mëdha kërkojnë ambicie të mëdha. (Heraclitus / 535-475 BC)

PRINVEST-K International L.L.C. është themeluar nga Zotëri. Shkelzim Murtezi i cili është i diplomuar për Administrimin e Biznesit Nderkombëtarë dhe po ashtu i diplomuar për Shkenca Politike – Mardhëniet Nderkombëtare dhe Diplomaci. Zotëri Murtezi ka punuar shumë vite si Drejtor Gjeneral për Europën Juglindore në kompaninë renome Gjermane ESC International GmbH ku ka krijuar një përvoje të madhe duke bashkpunuar me qeverit e shteteve dhe perfaqesues te ekonomive ne nivelet me te larta nderkombëtare, ai po ashtu ka qenë themelues i Odës Ekonomike Gjermano Kosovare dhe aktualisht është President i Asociacionit për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës nder të tjera ka qenë edhe kandidat për deputet të Parlamentit të Republikës së Kosovës. --------------- ------------------------------------------------------------------------------Për Kompaninë PRINVEST-K International L.L.C. është themeluar nga z. Shkelzim Murtezi i cili është i diplomuar për Administrimin e Biznesit Nderkombëtarë dhe po ashtu i diplomuar për Shkenca Politike – Mardhëniet Nderkombëtare dhe Diplomaci. Zotëri Murtezi ka punuar shumë vite si Drejtor Gjeneral për Europën Juglindore në kompaninë renome Gjermane ESC International GmbH ku ka krijuar një përvoje të madhe duke bashkpunuar me qeverit e shteteve dhe perfaqesues te ekonomive ne nivelet me te larta nderkombëtare, ai po ashtu ka qenë themelues i Odës Ekonomike Gjermano Kosovare dhe aktualisht është President i Asociacionit për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës nder të tjera ka qenë edhe kandidat për deputet të Parlamentit të Republikës së Kosovës. ------------------------------------------------------------------------------------------- PRINVEST-K International L.L.C. ka filluar filimisht me keshillimin e kompanive për të investuar në Kosovë, ndersa pas themelimit të degës në Gjermani në Duesseldorf kemi vazhduar me realizimin e projekteve ku janë përdorur edhe produktet tona te prodhuara nga Fabrikat në Kosovë. Po ashtu kemi furnizuar kompanitë gjermane me kuadro profesionale nga Kosova. Departamentet dhe Fabrikat PRINVEST-K International L.L.C. aktualisht ka katër departamente të specializuara: Departamenti Tregtar/Eksportit Departamenti për implementimin e Projekteve dhe ofrimin e kuadrove profesionale. Departamenti për Investime dhe Sherbime Menaxhmentit Departamenti për Sherbime eksterne

Administrata

Shkelzim Murtezi

President i Kompanisë www.shkelzim-murtezi.eu
Zotëri Shkelzim Murtezi, ishte themelues i Odës ekonomike Gjermano Kosovare, ai ishte kandidat për deputet të Parlamentit të Republikës së Kosovës, Ai është aktualisht Kryetar i Asociacionit për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës.

Dr. Fatmir Mehmeti

Drejtor i Financave
Z. Dr. Fatmir Mehmeti është ekspert në financa, ai është doktor për financa dhe auditorë i licencuar i financave nga ministria e financave, i cili ka një përvojë të madhe në këtë fushë dhe i cili ka audituar ministritë, komunat, kompanitë publike, kompanitë private dhe organizata.

Valon Gerbeshi

Drejtor i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun, Media dhe Marketing.
Zotëri Valon Gerbeshi ka punuar shumë vite si gazetar, ai është gjithashtu ekspert për Marketing dhe Zhvillimin e faqeve te internetit, grafik etj.

Ramune Ostrauskaite

Drejtoreshë e PRINVEST-K International L.L.C. – Dega në Gjermani
Znj. Ramune Ostrauskaite, ka punuar shumë vite në sektorin e tregtisë dhe Biznesit Ndërkombëtar, ajo ishte edhe këshilltare e Qeverisë, dhe ajo kishte një biznesi në Lituani, tani ajo është drejtoreshë e degës se PRINVEST në Gjermani.

Lajmet aktuale

Na kontaktoni

Na dërgoni një email dhe ne do t'ju kontaktojmë!